Dan žena – 8. mart

By: Montecredit

Međunarodni dan žena, odnosno Osmi mart, dan je posvećen ženama i slavi se svake godine 8. marta. Ovaj dan je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku, kulturnu i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Istorijski značaj
Sve do 20. vijeka  žene nisu imale ista prava kao i muškarci. I danas, skoro vijek kasnije, ova tema je još uvek aktuelna. Početkom prošlog vijeka, u vreme nagle industrijalizacije, rodile su se ideje o ravnopravnosti polova.  Sufražetkinje, žene koje su se zalagale za žensko pravo glasa, propagirale su ideju većih ženskih prava. Ipak, prvi nacionalni Dan žena obilježen je 28. februara 1909. u Nju Jorku (SAD) nakon deklaracije koju je izdala Socijalistička partija Amerike, u znak sjećanja na godinu dana ranije održan protest Sindikata radnica u tekstilnoj industriji (ILGWU). Avgusta iste godine organizovana je Međunarodna konferencija žena socijalističke Druge internacionale. Inspirisana aktivnostima Amerikanki, Njemica Luiz Cic predložila organizovanje Međunarodnog dana žena. Njenu inicijativu je prihvatila njemačka feministkinja i komunistkinja Klara Cetkin, koja je najčešća asocijacija na ovaj praznik.
Klara Cetkin je na drugoj Međunarodnoj konferenciji žena, održanoj 1910. godine u Kopenhagenu, predložila da se u svakoj zemlji isti dan slavi praznik. Prijedlog je prihvaćen, što je rezultiralo proslavom 18. marta 1911. godine u Austriji, Njemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj. Godine 1912. su i žene u Francuskoj zatražile pravo glasa, u koje spada i pravo da budu izabrane, a potom i žene u Holandiji, Švedskoj i godinu dana kasnije i u Rusiji. U Njemačkoj je 1918. godine prvi put uvedeno pravo žena da glasaju ali i da budu izabrane. To je bio prvi veliki uspjeh pokreta žena u ovoj zemlji. . Godinu dana ranije, 8. marta 1917, demonstracije za Dan žena u Petrogradu bile su jedan od pokretača ruske revolucije. Ovaj praznik je prihvaćen u svim socijalističkim zemljama, nakon što je Aleksandra Kolontaj ubijedila Lenjina da ovaj praznik prihvati kao državni. Tu praksu je preuzela i poslijeratna SSSR, kao i njene saveznice (uključujući i Jugoslaviju).

Kao međunarodni dan žena, 8. mart (po prvi put tačno određeni datum), prihvaćen je 1917. godine. Ujedinjene nacije su od 1975. godine, koju su proglasile za Međunarodnu godinu žena, i službeno počele obilježavati Međunarodni dan žena. U međuvremenu su uvedene institucije kao što su trudničko bolovanje, ograničenje rada žena u trećoj (noćnoj) smjeni, ista plata za isti rad, pravo glasa i mnoge druge.

Počeci proslavljanja ovog dana imali su jasnu političku boju, što svjedoči i priložena razglednica koja se prodavala u SSSR. Tako na njoj piše: Osmi mart je dan pobune radnih žena protiv kuhinjske robije! Reci NE ugnjetavanju i praznini duha rada u domaćinstvu!

Iako borba žena traje već stotinu godina, ona još uvijek nije završena. Žene u cijelom svijetu još uvijek se bore s raznim predrasudama, posebno u poslovnom svijetu, još uvijek manje zarađuju od svojih muških kolega, a često su izložene seksualnom uznemiravanju, mobingu i zlostavljanju. U nekim dijelovima svijeta ženama su, pak, uskraćena gotovo sva osnova ljudska prava.

“Priča o borbi žena za jednakost ne pripada ni jednoj feministkinji niti organizaciji, već zajedničkim naporima svih koji brinu o ljudskim pravima”, reči su svjetski poznate feministkinje, novinarke i društevno-političke aktivistkinje Glorie Steinem.

Međunarodni dan žena nije (samo) dan kada žene dobijaju poklone. To je dan kada slavimo sve hrabre žene koje su se borile za jednaka prava muškaraca i žena, za ravnopravnost koju mnoge žene ni dan danas ne osećaju. Zato:
DRAGE DAME, SREĆAN VAM 8. MART!

Ostale novosti