Četvrta godišnjica Evropskih dana mikrofinansija

By: Montecredit

Podgorica, 23.10.2018.

Sektor poziva na inovativne izvore finansiranja i da se nastavlja da podržava preduzetništvo i zapošljavanje

• Evropska mikrofinansijska udruženja su učvrstila svoje kapacitete za podršku finansijskoj inkluziji kroz pružanje finansijskih i nefinansijskih usluga
• Sektor je dostigao izvanredan bruto portfolio od 3,2 milijarde eura u 2017. godini, koji služi gotovo milionima aktivnih klijenata širom Evrope

Od ovog oktobra evropski mikrofinansijski sektor će slaviti četvrti evropski dan mikrofinansiranja, inicijativu koju su organizovali Evropska mikrofinansijska mreža (EMN) i Centar za mikrofinansiranje (MFC). Oko 20 članova iz obje mreže i iz 11 evropskih zemalja učestvuje u više od 25 lokalnih akcija koje će biti organizovane u oktobru, Sve ove aktivnosti se sprovode kako bi se podigla svijest javnosti, političara i medija o uticaju koji mikrofinansije imaju na finansijsko i socijalno uključivanje evropskih građana.

IV evropski dan mikrofinansija je pokrenut sa sloganom E = mc2. U našem kontekstu, vrlo dobro poznata formula koju je stvorio Albert Ajnštajn ima drugačije značenje: E za preduzetništvo, osnaživanje, zapošljavanje, a sve to proističe kao moć mikrokredita na kvadrat.

Drugim riječima, kako su pokazali rezultati analiza uticaja mikrofinansija, pristup mikrokreditima za one koji su isključeni iz tradicionalnog bankarstva, u kombinaciji sa nefinansijskim uslugama, kao što su mentorstvo, savjetovanje, BDS, obuka imaju izvanredan efekat na korisnika mikrokredita kao i na društvo u cjelini.
U 2017 godini, gotovo pola miliona ljudi je imalo pristup i finansijskim i nefinansijskim uslugama preko mikrokredita.

U publikaciji koju su ova dva udruženja objavila “Mikrofinansije u Evropi: Izvještaj o istraživanju 2016-2017”, 68% mikrofinansijskih institucija pruža nefinansijske usluge za dopunu svojih finansijskih proizvoda. U 2017. godini 443.825 klijenata je dobilo pomoć putem nefinansijske podrške, od čega više od polovine nisu koristili novčane kredite.

U pogledu socijalnih performansi, većina finansijske inkluzije (60%) je praćena otvaranjem novih radnih mjesta (14%) i rastom postojećih preduzeća (10%). Žene su najtraženija grupa klijenata od strane ispitanika koje prati ruralno stanovništvo, nezaposleni / socijalni korisnici i mladi ljudi.

U 2017. godini, ukupan broj izdvojenih sredstava za uzorak bio je 660,330 (+ 5% u odnosu na 2016. godinu) sa ukupnom vrijednošću od 2,1 milijarde eura (za 16% više). Sveukupno, ukupan broj aktivnih klijenata koji su korisnici usluga mikrofinansijskih institucija iznosio je 988.457 (za 8% više u odnosu na 2016. godinu), pri čemu je bruto iznos odobrenih mikrokredita u iznosu od 3,2 milijarde € (za 6%više u odnosu na prethodnu godinu).

Anketa ima za cilj da obezbijedi pouzdanu sliku o različitim mikrofinansijskim aktivnostima različitih organizacija u sektoru i da uporedi različite pokazatelje socijalnih i finansijskih performansi evropskih mikrofinansijskih institucija.

U tom smislu, prethodna istraživanja EMN-MFC pokazuju da se mikrofinansiranje u poslednjih nekoliko godina snažno razvilo u EU kao odgovor na rastuću potražnju.

Inovativni izvori finansiranja za budući razvoj sektora

Ovo takođe objašnjava zašto, u ovom izdanju Evropskog dana mikrofinansiranja, obje mreže žele da istaknu da je podrška inovativnih izvora finansiranja fundamentalna za budući pozitivan razvoj sektora i stvaranje novih mogućnosti za preduzetništvo i zapošljavanje.

“Evropski mikrofinansijski sektor razvio se u važan kanal za preduzetnike i pojedince da budu finansijski nezavisni i društveno uključeni. To je dovelo do otvaranja novih radnih mjesta i socijalnih beneficija, a to je dobra vijest za pojedince, vladu i lokalnu ekonomiju. Zato mikrofinansijske organizacije zaslužuju snažnu podršku lokalnih i evropskih vlada! “, Kaže Elvin Groenevelt, predsjednik EMN-a.

Cristian Jurma, direktor Odbora MFC-a, dodao je da se “mikrofinansiranje u Evropi postepeno konsoliduje kao osnovno sredstvo socijalne politike za promociju samozapošljavanja, kao podrška mikro preduzećima i za borbu protiv socijalne i finansijske isključenosti. Iznad cifara, zapravo su muškarci i žene koji su spremni da preuzmu kontrolu nad svojom budućnošću uz pomoć mikrofinansijskih institucija “.

 

Agenda

Ostale novosti