Monte Credit – mikrofinansijska institucija sa sjedištem u Crnoj Gori

Dalmatinska 2, 81000 Podgorica